אתר תאגידים

הצטרפות

הבהרה למשתמשי קורא מסך
הדפסה - לא פעיל עזרה
1בדיקת הנתונים הראשוניים
2הסכם משפטי
3מילוי נתונים
4סיום

השלב הנוכחי הוא בדיקת הנתונים הראשוניים

תהליך ההצטרפות כולל ארבעה שלבים:
  1. בדיקת הנתונים הראשוניים
  2. אישור ההסכם המשפטי
  3. מילוי נתונים
  4. סיום תהליך ההצטרפות
ניתן להצטרף לאתר תאגידים בשני מסלולים:

מסלול רגיל

משתמש אחד בלבד לתאגיד.

מסלול רב משתמשים

מאפשר הצטרפות של מספר משתמשים (ראשיים ומשניים) לתאגיד. לפרטים נוספים >>
להצטרפות ראשונית של התאגיד יש להדפיס ולשלוח את טופס ההצטרפות .
לאחר קבלת הטפסים במשרדי ישראכרט והטיפול בהם, נודיעך כי אתה רשאי להמשיך בתהליך ההצטרפות.
מסלול הצטרפות:
 
לרשותכם עומד   מוקד התמיכה   הטלפוני, לכל שאלה ופניה
בנושא שירות ישראכרט באינטרנט בטלפון:  03-6364499